Cách tín khoảng cách truyền sóng wifi?

Đây là câu hỏi rất hay, Với mức độ phổ biến của thiết bị sử dụng và ứng dụng sóng WiFi là rất lớn, từ văn phòng, cơ quan đến cả gia đình đều có sự hiện diện của sóng WiFi.
Trên thì trường có rất nhiều loại thiết bị WiFi, của rất nhiều hãng khác nhau. Vì thế, việc lựa chọn một thiết bị WiFi phù hợp là việc không đơn giản. Câu hỏi đặt ra đầu tiên cho mỗi người là “thiết bị WiFi truyền tín hiệu được bao xa?”

Trên thực tế, câu hỏi trên liên quan tới rất nhiều vấn đề gai góc như:

  • Công suất phát sóng
  • Độ lợi anten
  • Độ cao anten
  • Vật cản suy hao tín hiệu trên đường truyền
  • Độ nhạy của thiết bị thu….

Việc tính toán chính xác vùng phủ sóng của một thiết bị cần rất tỉ mỉ và phức tạp.
Đối với các văn phòng nhỏ và các gia đình, chúng tôi cung cấp một cách thức đơn giản để tính khoảng cách phát sóng như sau:
Giả sử thiết bị WiFi hoạt động ở băng tần phổ biến là 2.4GHz, có các đặc tính sau:
– Công suất phát sóng (TX – Transmit Power): 20 dBm ( = 15dBm + 5dBi)
Bao gồm:
Công suất phát sóng EIRP: 30mW ==> Tương đương 15dB ( 10xlog(30mW) = 15 dBm)
Độ lợi ăng ten: 5dBi – Độ lợi của ăng ten là khả năng tập trung năng lượng phát sóng của ăng ten vào một khu vực nhất định. Độ lợi càng cao thì vùng phủ sóng càng giảm.
Độ nhạy thu (RX – Receiver Sensitivity): -90dB @ 1Mbps
(Có nghĩa: nếu độ lớn của tín hiệu là -90dBm thì tốc độ truyền dữ liệu đạt 1Mbps)
Power Budget = TX – RX =20 dBm – (-90 dBm) = 110 dBm (tạm gọi là “Quỹ công suất”)
Tính khoảng cách:
Ở khoảng cách 10m đầu tiên, tín hiệu Wifi bị suy giảm 70 dBm
=> Quỹ công suất chỉ còn: 110 dBm – 70 dBm = 40 dBm
– Tiếp theo tín hiệu bị suy giảm 10 dBm sau mỗi lần gấp đôi khoảng cách:
Ở khoảng cách 20m, Quỹ công suất còn 30 dBm (40 – 10 =30)
Ở khoảng cách 40m, Quỹ công suất còn 20 dBm (30 – 10 =20)
Ở khoảng cách 80m, Quỹ công suất còn 10 dBm (20 – 10 =10)
Ở khoảng cách 160m, Quỹ công suất còn 0 dBm (10 – 10 =0)
=> Trong “tầm nhìn thẳng, không vật cản” tín hiệu truyền được ở khoảng cách 160m với tốc độ 1Mbps
Lưu ý: Khi xuyên quan mỗi bức tường ( dày 20 cm) tín hiệu giảm 10 dBm

Ví dụ: Linksys E2000:
– Công suất phát: 17 dBm + 2 dBi = 19 dBm
– Độ nhạy thu của Laptop: -90 dBm
=> Laptop có thể kết nối về Linksys E2000 ở khoảng cách ~160m ở môi trường nhìn thẳng, không vật cản.

Trên đây chỉ là cách tính tương đối về khoảng cách truyền tín hiệu WiFi giữa bộ phát và thiết bị thu. Thông thường để chính xác nhất thì phải lắp đặt thử nghiệm thực tế và sử dụng phần mềm chuyên dụng để cho ra kết quả cuối cùng