Giới thiệu

Thành lập tháng 2 năm 2008, đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội. Tên giao dịch của công ty là VINES. Lĩnh vực kinh doanh của công ty tập trung mạnh vào thị trường Giáo dục và các sản phẩm Giáo dục, thiết bị mạng.

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

- Sản xuất, gia công, mua bán phần mềm máy tính

- Thiết bị mạng 

- Kinh doanh thiết bị phần cứng máy tính

- Dịch vụ thương mại điện tử

- Xúc tiến thương mại

- Cung cấp và khai thác nội dung và các dịch vụ giá trị gia tăng trên Internet, mạng viễn thông và điện thoại di động

- Dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông

- Đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu cho CNTT